Văn hóa doanh nghiệp

EVNNPT chuẩn hóa tài liệu giảng dạy và ngân hàng đề thi

08:28 |01/08/2018

 - 

Thực hiện chủ đề năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, đồng thời nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất về công tác lao động, đào tạo, tiền lương và các chế độ khác liên quan cho người lao động. Trong thời gian qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, từng bước xây dựng, chuẩn hóa quy trình tổ chức đào tạo bồi dưỡng nghề, thi giữa bậc, nâng bậc cho nhân viên vận hành trạm và công nhân quản lý vận hành đường dây.

Để từng bước xây dựng chuẩn hóa nội dung đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động cũng như chuẩn hóa ngân hàng đề thi, từ ngày 30/7 - 3/8/2018 tại Đà Nẵng, EVNNPT tổ chức chương trình làm việc của Tổ công tác rà soát, chuẩn hóa tài liệu giảng dạy, ngân hàng câu hỏi bồi dưỡng, thi nâng bậc, giữ bậc trong EVNNPT.

Ông Bùi Văn Kiên - Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự, Tổ phó Tổ công tác rà soát, chuẩn hóa tài liệu giảng dạy, ngân hàng câu hỏi bồi dưỡng, thi nâng bậc, giữ bậc trong EVNNPT.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Kiên - Trưởng ban Tổ chức & Nhân sự, Tổ phó Tổ công tác rà soát, chuẩn hóa tài liệu giảng dạy, ngân hàng câu hỏi bồi dưỡng, thi nâng bậc, giữ bậc trong EVNNPT cho biết: Mục tiêu của Tổng công ty là tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động được tham gia đầy đủ công tác bồi dưỡng đào tạo để nâng cao tay nghề sửa chữa và vận hành đường dây và trạm biến áp. Bên cạnh đó còn đảm bảo tính minh bạch, công bằng và chính xác trong quá trình tổ chức thi giữ bậc, nâng bậc thợ cho công nhân.

Ông Bùi Văn Kiên đề nghị các thành viên Tổ công tác cần tập trung thực hiện kiểm tra rà soát, chuẩn hóa tài liệu giảng dạy, ngân hàng câu hỏi phục vụ bồi dưỡng, thi giữ bậc và thi nâng bậc nghề cho CBCNV trong toàn EVNNPT.

Thời gian công tác lần này chỉ kéo dài trong vòng 5 ngày, các thành viên Tổ công tác sẽ tập trung rà soát toàn bộ các nội dung cơ bản sau:

1/ Về nội dung an toàn

- Bộ tài liệu bồi dưỡng nghề: Quản lý vận hành trạm (5 bậc cho trực chính và trực phụ), quản lý vận hành đường dây (7 bậc), trung tâm điều khiển.

- Bộ ngân hàng đề/đáp án kiểm tra sát hạch (trắc nghiệm): Quản lý vận hành trạm (5 bậc cho trực chính và trực phụ), quản lý vận hành đường dây (7 bậc), trung tâm điều khiển.

- Bộ ngân hàng đề/đáp án thi giữ bậc (trắc nghiệm): Quản lý vận hành trạm (5 bậc cho trực chính và trực phụ), quản lý vận hành đường dây (7 bậc), trung tâm điều khiển.

- Bộ ngân hàng đề/đáp án thi nâng bậc (trắc nghiệm): Quản lý vận hành trạm (5 bậc cho trực chính và trực phụ), quản lý vận hành đường dây (7 bậc), trung tâm điều khiển.

2/ Về nội dung quản lý vận hành đường dây

- Bộ tài liệu bồi dưỡng nghề: Quản lý vận hành đường dây (7 bậc).

- Bộ ngân hàng đề/đáp án kiểm tra sát hạch (trắc nghiệm): Quản lý vận hành đường dây (7 bậc).

- Bộ ngân hàng đề/đáp án thi giữ bậc (trắc nghiệm): Quản lý vận hành đường dây (7 bậc).

- Bộ ngân hàng đề/đáp án thi nâng bậc (trắc nghiệm): Quản lý vận hành đường dây (7 bậc).

3/ Về nội dung quản lý vận hành trạm biến áp

- Bộ tài liệu bồi dưỡng nghề: Quản lý vận hành trạm (5 bậc cho trực chính và trực phụ), trung tâm điều khiển.

- Bộ ngân hàng đề/đáp án kiểm tra sát hạch (trắc nghiệm): Quản lý vận hành trạm (5 bậc cho trực chính và trực phụ), trung tâm điều khiển.

- Bộ ngân hàng đề/đáp án thi giữ bậc (trắc nghiệm): Quản lý vận hành trạm (5 bậc cho trực chính và trực phụ), trung tâm điều khiển.

- Bộ ngân hàng đề/đáp án thi nâng bậc (trắc nghiệm): Quản lý vận hành trạm (5 bậc cho trực chính và trực phụ), trung tâm điều khiển.

Với khối lượng công việc khá lớn đòi hỏi các thành viên Tổ công tác tập trung cao độ, thực hiện rà soát chuẩn xác và chuẩn hóa tài liệu giảng dạy, ngân hàng câu hỏi bồi dưỡng, thi nâng bậc, giữ bậc. Bên cạnh đó, Tổ công tác xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả sau các kỳ thi để tham mưu với lãnh đạo Tổng công ty tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động chất lượng cao, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của EVNNPT.

Một số hình ảnh:

QUANG THẮNG
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3