Công nghiệp than

Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư sàng - tuyển than

21:18 |05/11/2018

 - 

Nhằm làm tốt công tác chế biến, sàng tuyển than đáp ứng được nhu cầu trong những năm tới, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư sàng - tuyển than đang triển khai.

Bốn vấn đề cần giải quyết cấp bách giúp ngành Than phát triển

Hiện nay, hàng loạt các dự án đầu tư trong lĩnh vực sàng tuyển than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang được Tập đoàn đầu tư xây dựng như: dự án Nhà máy Tuyển than Khe Chàm (công suất 12 triệu tấn/năm thông qua 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn công suất 6 triệu tấn/năm); dự án Nhà máy Tuyển than Vàng Danh 2 (công suất khoảng 2,0 triệu tấn/năm); dự án Khe Thần (công suất khoảng 2,5 triệu tấn/năm); Trung tâm chế biến và kho than tập trung vùng Hòn Gai (công suất khoảng 5,0 triệu tấn/năm), trong đó xây dựng mới modul 1 (công suất 2,5 triệu tấn/năm) tại phường Hà Khánh và duy trì Nhà máy tuyển Nam Cầu Trắng đến hết năm 2018; sau năm 2018 di chuyển Nhà máy tuyển Nam Cầu Trắng về vị trí Trung tâm chế biến và kho than tập trung đã xây dựng để lắp đặt thành modul 2 công suất 2,5 triệu tấn/năm; dự án Lép Mỹ công suất khoảng 4,0 triệu tấn/năm.

Tuy nhiên, hiện tiến độ thực hiện các dự án còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Một số dự án chậm do công tác giải phóng mặt bằng, một số dự án cần phải điều chỉnh thiết kế v.v…

Lãnh đạo Tập đoàn chỉ đạo Ban Đầu tư chủ trì, đôn đốc các đơn vị triển khai quyết liệt, tập trung giải quyết tồn tại vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án. Trong đó, ưu tiên khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn II của dự án Nhà máy Tuyển Than Hòn Gai; Hệ thống Băng tải ngoài vùng Cẩm Phả, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo cam kết.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3