Công nghiệp than

Bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV

08:08 |04/07/2019

 - 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 818/QĐ-TTg, ngày 2/7/2019, bổ nhiệm lại ông Lê Minh Chuẩn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Chủ tịch TKV trả lời phỏng vấn Tạp chí Năng lượng Việt Nam

Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn.

Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 27/6/2019.

Ông Lê Minh Chuẩn, sinh năm 1965, quê quán Thái Bình, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Ủy viên ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Từ khóa:


®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3