Dầu khí

Thông báo của PTSC về Đại hội cổ đông thường niên 2014

10:00 |08/04/2014

 - 

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) cho biết: vào ngày 19/4, PTSC sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.

>> PTSC Lam Sơn: Thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế
>> PTSC hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2013

Theo PTSC, thời gian và chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 sẽ diễn ra như sau:

Thời gian tổ chức: 8h30 thứ Bảy, ngày 19/4/2014 (đón tiếp cổ đông từ 7:30)

Địa điểm: Khách sạn Palace, số 1 Nguyễn Trãi, Thành phố Vũng Tàu

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của PTSC (mã PVS) tại thời điểm chốt danh sách ngày 19/3/2014.

Nội dung:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014;

Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Ban Kiểm soát;

Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014 và Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán;

Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch tài chính năm 2014;

Thông qua mức thù lao của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm năm 2014;

Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị;

Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát;

Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ mới;

Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

Ghi chú:

a) Ngày 01/4/2014, Tổng công ty đã gửi thư mời tham dự Đại hội cổ đông 2014 đến địa chỉ đăng ký của toàn thể Quý cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 19/3/2014. Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư từ PTSC.

b) Để công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự họp hoặc ủy quyền dự họp trước 17 giờ ngày 15/4/2014, về PTSC theo số fax: 08.39102929; Email: hoantt@ptsc.com.vn (Ms.Hoa), hoặc địa chỉ Tổng công ty tại: Lầu 5, số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Quý cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PTSC theo địa chỉ: www.ptsc.com.vn hoặc nhận tài liệu trực tiếp tại trụ sở của PTSC sau ngày 09/4/2014.

Dowload thông báo và báo cáo kiểm toán tại link dưới đây:

1. PTSC_thong_bao_to_chuc_DHCD_thuong_nien_2014.pdf

2. Bao_cao_Kiem_toan_doc_lap_Cty_me_2013.pdf

3 . Bao_cao_Kiem_toan_doc_lap_BC_Hop_nhat_2013.pdf

PTSC
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3