Dầu khí

Kết quả sản xuất, kinh doanh của Vietsovpetro 4 tháng đầu năm

14:12 |06/05/2019

 - 

Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết, 4 tháng đầu năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tập thể lao động Vietsovpetro đã nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đề ra.

Vietsovpetro: Mô hình hợp tác quốc tế kiểu mẫu thành công ở Việt Nam

Cụ thể, Vietsovpetro đã khoan 875 mét khoan thăm dò tại Lô 09-1; khoan khoan khai thác 12.505 mét tại Lô 09-1 (đạt 102,8% kế hoạch); tại Lô 09-3/12 đã khoan 11.251 mét (đạt 139,2 % kế hoạch), kết thúc thi công 1 giếng.

Bốn tháng đầu năm Vietsovpetro đã khai thác dầu/condensate đạt 1.214,5 nghìn tấn dầu/condensate (108,1% kế hoạch) tại Lô 09-1. Khối lượng khí cung cấp về bờ từ đầu năm đạt 366,5 triệu m3 (194,0% kế hoạch).

Doanh thu từ dầu khí đạt 616,8 triệu USD (115,5% kế hoạch). Nộp ngân sách Nhà nước 295,8 triệu USD, bao gồm các loại thuế là 250,2 triệu USD (115,4% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Việt Nam 45,6 triệu USD (115,4% kế hoạch). Lợi nhuận phía Nga đạt 44,0 triệu USD (116% kế hoạch).

Đối với công tác xây dựng công trình biển, Vietsovpetro đã gia công được 4.365,2 tấn (118% kế hoạch), thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 3.217,9 tấn kết cấu kim loại (208,7% kế hoạch), công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 43.070 m2 (93,5% kế hoạch).

Công tác dịch vụ ngoài, Vietsovpetro tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ cho bên ngoài với doanh thu 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 64.3 triệu USD, trong đó doanh thu từ dịch vụ ngoài là 56.84 triệu USD, doanh thu dịch vụ cho các lô là 7.42 triệu USD.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAMTÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.22113344 - Fax: 024.35147193
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn
Hotline: 0969998811 - 0969998822 - 0942632014 Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin & Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3