Chính phủ kiến tạo

Bổ sung dự án đầu tư xây dựng trụ sở Kiểm toán nhà nước

21:20 |25/05/2017

 - 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt bổ sung Đề án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của Kiểm toán nhà nước từ năm 2012 - 2020 tại Quyết định 737/QĐ-TTg ngày 20/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, bổ sung các dự án sau vào nội dung của Đề án: Trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I; xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước; Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán.

Trong đó, trụ sở cơ quan Kiểm toán nhà nước khu vực I thực hiện từ năm 2017 - 2020, vốn đầu tư 149,986 tỷ đồng.

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Kiểm toán nhà nước từ năm 2016 - 2020, vốn đầu tư 237,343 tỷ đồng.

Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 1.089,218 tỷ đồng, trong đó: Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại thành phố Hà Nội), thời gian thực hiện từ 2016 - 2020, vốn đầu tư 789,69 tỷ đồng; phân hiệu phía Nam - Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán (địa điểm xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh), thời gian thực hiện từ 2017 - 2020, vốn đầu tư 299,528 tỷ đồng.

Kinh phí bố trí cho các dự án bổ sung được thực hiện theo văn bản số 76/UBTVQH-TCNS ngày 29/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội là 3.145,75 tỷ đồng, kinh phí còn thiếu Kiểm toán nhà nước cân đối bố trí từ nguồn 5% của ngành để thực hiện các dự án.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3