RSS Feed for Xem xét cấp phép thăm dò mỏ than ở Tiền Hải | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 16:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Xem xét cấp phép thăm dò mỏ than ở Tiền Hải

 - Bộ Tài nguyên - Môi trường cho biết, hiện phía Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có văn bản đề nghị Bộ thẩm định, cấp phép thăm dò khoáng sản than tại khu Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình.

Sẽ sớm điều chỉnh quy hoạch phát triển ngành Than

Theo đó, việc thăm dò sẽ tiến hành trên diện tích 5,29 km², thời gian thăm dò là 48 tháng và trữ lượng đạt được dự kiến là hơn 236 triệu tấn. 

Bộ Tài nguyên - Môi trường sẽ chỉ đạo Tổng cục Môi trường phối hợp với TKV khẩn trương lập báo cáo chi tiết vị trí tọa độ và hiện trạng môi trường nguyên trạng tại khu vực mà TKV xin giấy phép thăm dò.

Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030, đã đặt ra mục tiêu sản lượng than thương phẩm sản xuất toàn ngành năm 2012 đạt 45-47 triệu tấn; năm 2015 đạt 55-58 triệu tấn; năm 2020 đạt 60-65 triệu tấn; năm 2025 đạt 66-70 triệu tấn; năm 2030 đạt trên 75 triệu tấn.

Để thực hiện mục tiêu phát triển ngành than, dự kiến tổng vốn đầu tư cho toàn ngành than đến năm 2020 khoảng 317.736 tỷ đồng (bình quân 35.304 tỷ đồng/năm), trong đó, giai đoạn đến năm 2015, nhu cầu vốn đầu tư khoảng 208.580 tỷ đồng (bình quân 41.716 tỷ đồng/năm) và giai đoạn 2016-2020 là 109.156 tỷ đồng (bình quân 21.831 tỷ đồng/năm).

Việc khai thác sẽ được triển khai với bước đi thận trọng từ nhỏ đến lớn để đảm bảo lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Trên cơ sở các dự án thử nghiệm sẽ xem xét mở rộng quy mô với mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực và đảm bảo năng lượng quốc gia.

Tuy nhiên, mới đây, tại cuộc họp về Quy hoạch phát triển ngành Than đến năm 2020, có xét đến 2030 (thường được gọi là Quy hoạch 60), Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, sau 3 năm thực hiện, cơ bản các nội dung Quy hoạch đã và đang triển khai đúng định hướng đề ra, tuy nhiên có một số vấn đề cần được cập nhật, đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Cụ thể, kết quả thăm dò tài nguyên, trữ lượng than có nhiều thay đổi so với Quy hoạch 60, tiến độ thực hiện một số dự án thăm dò, khai thác chưa đáp ứng yêu cầu, sự chồng lấn giữa các quy hoạch của địa phương với Quy hoạch 60. Đặc biệt là nhu cầu sử dụng than của các hộ tiêu thụ trong nước thay đổi nhiều so với dự báo tại thời điểm lập Quy hoạch.

Mặt khác, ngành Than cũng có sự thay đổi lớn về chủ thể khi Tổng công ty Đông Bắc tách ra khỏi Tập đoàn Than-Khoáng sản, cần sắp xếp lại chủ đầu tư một số dự án, ranh giới quản lý tài nguyên…

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động