RSS Feed for Vinacomin đẩy nhanh tiến độ khoan thăm dò tài nguyên | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 16:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vinacomin đẩy nhanh tiến độ khoan thăm dò tài nguyên

 - Năm 2012, kế hoạch khoan thăm dò của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đặt ra là 360.000 m. Để hoàn thành khối lượng lớn như vậy, một trong những giải pháp quan trọng mà Vinacomin đưa ra là tăng cường phối hợp hiệu quả theo cơ chế 3+1 (3 - đơn vị tư vấn lập đề án, chủ đầu tư, đơn vị thi công; + 1 - các ban của Tập đoàn, chủ đạo là Ban Tài nguyên).

 

Vinacomin đã đưa ra những giải pháp quan trọng, phân rõ công việc, trách nhiệm của các ban, các đơn vị và tăng cường kết hợp có hiệu quả, linh hoạt từ Ban Tài nguyên đến các công ty và giữa các đơn vị với nhau. Trong đó, nhấn mạnh vai trò đầu tiên và rất quan trọng của chủ đầu tư phải được nâng cao hơn nữa. Chủ đầu tư phải coi đây là trách nhiệm, vấn đề sống còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của mỏ, của công ty.

Đối với các ban chuyên môn, trong đó chủ đạo là Ban Tài nguyên, cần khẩn trương đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thành các đề án trình Bộ TN & MT xin cấp phép thăm dò như: Công ty VITE lập đề án mỏ Mạo Khê, Đồng Vông - Uông Thượng, Khe Chàm, Khe Tam; Công ty Địa chất mỏ lập đề án mỏ Vàng Danh.

Ban Tài nguyên phối hợp với các ban KCL, XDM, KSH... tổ chức thẩm định, phê duyệt các đề án thăm dò mới, thăm dò phục vụ cơ giới hóa, khai thác; tăng cường công tác kiểm tra tại thực địa và kiểm tra xác nhận khối lượng.

Đồng thời, nhanh chóng hoàn chỉnh bộ đơn giá thăm dò khoáng sản để áp dụng trong toàn Tập đoàn, đảm bảo các quy định của Nhà nước và Tập đoàn cũng như quyền lợi của người lao động.

Trong kế hoạch thăm dò năm 2012 có 23 đề án mới (7 đề án thăm dò than và 16 đề án thăm dò khoáng sản khác), với các đơn vị thi công và các đơn vị sản xuất có liên quan, tăng cường công tác khảo sát thực địa ban đầu về điều kiện thi công để nâng cao chất lượng đề án mới trong KH thăm dò, đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ các lỗ khoan và tránh phải dịch chuyển nhiều (trừ trường hợp khách quan), sớm trình Tập đoàn phê duyệt.

Các đơn vị tư vấn lập đề án cần tăng cường công tác giám sát tác giả trong quá trình thi công các lỗ khoan, phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị thi công để tham mưu kịp thời cho Tập đoàn về các vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công, đặc biệt công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu các đề án thăm dò.

Các đơn vị sản xuất than, khoáng sản được Tập đoàn giao là Chủ đầu tư tập trung nâng cao hơn nữa vai trò trong việc tổ chức thực hiện đề án từ khâu lập, trình duyệt, lập TKBVTC - TDT, tổ chức thi công và các đề xuất phát sinh trong quá trình thi công. Trên cơ sở KH thăm dò khoáng sản 2012, chủ đầu tư căn cứ vào tiến độ phát triển mỏ, phối hợp với tác giả đề án đưa ra trình tự ưu tiên thi công các lỗ khoan và báo cáo Tập đoàn.

Tăng cường công tác giám sát tiến độ, chất lượng thi công, nghiệm thu khối lượng thăm dò. Trong lộ trình phát triển, trên cơ sở kế hoạch 2011 - 2015 đã ký với Tập đoàn, các đơn vị phải chủ động rà soát, đánh giá tài nguyên, trữ lượng trong ranh giới được giao, đề xuất khối lượng, mục tiêu, tiến độ thăm dò giai đoạn 2013 đến 2015 và báo cáo Tập đoàn.

Cùng với đó, các đơn vị thi công, trên cơ sở khối lượng được giao phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tác giả lập đề án triển khai thực hiện; tăng cường công tác theo dõi tiến độ thi công các đề án cũng như xử lý các lỗ khoan gặp sự cố của các công ty hai cấp.

Trường hợp do yêu cầu phải thuê đơn vị ngoài vào thi công, các đơn vị cần báo cáo Tập đoàn xem xét quyết định. Một trong những việc làm không kém phần quan trọng là các đơn vị thi công cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về công tác địa chất cho cán bộ địa chất theo dõi khoan, nâng cao tay nghề công nhân kỹ thuật khoan.

Với các giải pháp linh hoạt, quyết liệt để tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa Ban Tài nguyên, đơn vị tư vấn lập đề án, chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ góp phần quan trọng đẩy nhanh tiến độ khoan thăm dò tài nguyên, phục vụ đắc lực cho yêu cầu phát triển của sản xuất.

 

(Nguồn: Vinacomin)

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động