RSS Feed for ​Vietsovpetro vượt kế hoạch nộp ngân sách và lợi nhuận 2019 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 18/04/2024 23:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

​Vietsovpetro vượt kế hoạch nộp ngân sách và lợi nhuận 2019

 - Trong 9 tháng đầu năm 2019, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam hơn 16.700 tỷ đồng, đạt 122,7% kế hoạch được giao.

Vietsovpetro: Mô hình hợp tác quốc tế kiểu mẫu thành công ở Việt Nam

  ​​Bảo dưỡng thiết bị trên giàn khoan.

Chín tháng đầu năm 2019, Vietsovpetro khai thác vượt 6,7% theo kế hoạch. Sản lượng khí thiên nhiên Lô 09-1 dự kiến khai thác vượt 15% theo kế hoạch. Cung cấp khí vào bờ vượt 54,3% theo kế hoạch.

Về công tác thăm dò địa chất, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện công tác minh giải đồng bộ tài liệu địa chấn 3D4C lô 09-1 và cập nhật chương trình tận thăm dò lô 09-1. Đến ngày 13/09/2019 đã thi công tổng cộng 13.174 mét khoan, kết thúc thử vỉa 3 giếng. Dự kiến cả năm 2019, sẽ khoan 8 giếng tìm kiếm thăm dò và thẩm lượng.

Trong 9 tháng đầu năm, Vietsovpetro khoan khai thác sẽ đạt 33.473m (104,5% kế hoạch). Kết thúc thi công và bàn giao 14 giếng mới (100% kế hoạch). Thực hiện sửa chữa 32 lượt giếng (86,5% kế hoạch).

Công tác an toàn bảo vệ môi trường, công tác hoàn thiện cơ cấu tổ chức.. đều hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra.

Về doanh thu bán dầu và các khoản trích nộp: Lô 09-1 trong 9 tháng 2019, doanh thu bán dầu - condensate ước đạt 1.407,4 triệu USD (bằng 119,8% kế hoạch), doanh thu bán khí thiên nhiên ước đạt 8,1 triệu USD (bằng 101% kế hoạch). Phần nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận Phía Việt Nam đạt 696,8 triệu USD (122,7% kế hoạch). Lợi nhuận Phía LB Nga 106,5 triệu USD.

Lô 09-3, doanh thu bán dầu ước đạt 63,3 triệu USD, phần nộp ngân sách Nhà nước và lợi nhuận Phía Việt Nam 25,5 triệu USD. Lợi nhuận Phía LB Nga 4,5 triệu USD.

Vietsovpetro đã tham gia và thực hiện được nhiều dự án cho các đối tác trong và ngoài nước. Doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài và dịch vụ cung cấp cho các lô dự kiến là 151,01 triệu USD. Trong đó doanh thu từ dịch vụ ngoài là 102,85 triệu USD; doanh thu từ dịch vụ cung cấp cho các lô là 19,31 triệu USD. 

Lắp đặt chân đế giàn khoan.

Nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao trong năm 2019: Khai thác 3,1 triệu tấn dầu thô/condensate và 117,79 triệu m3 khí thiên nhiên từ Lô 09-1, các giải pháp cơ bản cần tiếp tục triển khai trong quý IV/2019 là:

1/ Đảm bảo hoàn thành kế hoạch thực hiện các giải pháp địa-kỹ thuật và xây dựng các công trình mới đã phê duyệt trong giới hạn kinh phí được hai Phía cho phép theo NQ Hội đồng 50.

2/ Thực hiện các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp trong lĩnh vực khai thác để nâng cao hệ số thu hồi dầu.

3/ Thực hiện các giải pháp giảm thiểu lượng dầu không khai thác được trong thời gian dừng giàn để sửa chữa và thời gian thay tàu chứa dầu.

4/ Đảm bảo vận hành an toàn các công trình và hệ thống công nghệ ngoài biển, các phương tiện nổi cũng như các công trình sản xuất trên bờ.

5/ Đảm bảo tiến độ việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động ngoài biển, trên bờ.

6/ Tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật về tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, năng lượng; định mức khai thác sử dụng máy móc, thiết bị, định mức lao động tiền lương, định mức chi phí quản lý nhằm quản lý chặt chẽ và tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm;

7/ Thực hiện “Chương trình các Biện pháp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2019" nhằm tiết giảm chi phí sản xuất.

8/ Tăng cường quản lý dòng tiền, cân đối nhu cầu cho hoạt động sản xuất, sử dụng ngân sách hiệu quả, giảm thiểu thuê ngoài, huy động mọi nguồn lực sẵn có đảm bảo tự thực hiện nhiệm vụ.

9/ Phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động an toàn trong CBCNV, phát huy nhiều sáng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động của VSP.

10/ Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, tối ưu hóa định biên lao động và chi phí nhân viên của VSP theo Nghị quyết kỳ họp 50 của Hội đồng./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động