RSS Feed for Vietsovpetro hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu 2017 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 28/02/2024 10:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietsovpetro hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu 2017

 - Thông tin từ Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết: ngày 14/12/2017, doanh thu bán dầu và condensate đạt 1,893 tỷ USD, hoàn thành kế hoạch năm 2017 trước 17 ngày (so với kế hoạch được giao là 1,886 tỷ USD).

Mỏ Đại Hùng cán đích năm 2017 với 425.000 tấn dầu
Khai thác dầu thô của PVN vượt kế hoạch Chính phủ giao

Đến hết năm 2017, doanh thu bán dầu/ khí ước đạt 1,97 tỷ USD (bằng 103,5% kế hoạch). Trong đó, phần nộp Ngân sách Nhà nước các khoản thuế từ dầu/ khí (thuế tài nguyên, thuế xuất khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp) là 788,7 triệu USD (đạt 101,8% kế hoạch).

Lợi nhuận phía Việt Nam 146,4 triệu USD (đạt 103,3% kế hoạch). Lợi nhuận phía Liên bang Nga 143,1 triệu USD (đạt 105,1% kế hoạch).

Việc hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu xuất phát từ việc giá dầu/ condensate năm 2017 cao hơn giá kế hoạch, đồng thời Vietsovpetro đã thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, tăng cường tự thực hiện dịch vụ nội bộ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất...

Trong thời gian còn lại của năm 2017, Vietsovpetro tiếp tục triển khai các biện pháp kỹ thuật đảm bảo sản xuất an toàn, hiệu quả trong mùa biển động.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động