RSS Feed for Vietsovpetro được gia hạn ưu tiên về hải quan | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 02:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vietsovpetro được gia hạn ưu tiên về hải quan

 - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn vừa ký quyết định gia hạn áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Liên doanh Dầu khí Việt - Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro).

Vượt khó, Vietsovpetro hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

Theo đó, doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực hải quan được hưởng các chế độ: Miễn kiểm tra chứng từ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa; thông quan bằng tờ khai chưa hoàn chỉnh; ưu tiên thứ tự làm thủ tục hải quan… 

Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dầu khí ở Việt Nam, đây cũng là một trong những doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp ưu tiên về hải quan đầu tiên.   

Năm 2019, Vietsovpetro đã khai thác được 3 triệu 751 nghìn tấn dầu (106,8 % kế hoạch); Sản lượng khí thiên nhiên khu vực Đông Bắc Rồng đến hết 2019 đạt 135,7 triệu m3 (115,2% kế hoạch); Cung cấp vào bờ hơn 1,09 tỷ m3 khí, vượt mức kế hoạch hơn 147,5 triệu m3, đạt 179,1% kế hoạch; Cả năm đã kết thúc thi công 7/10 giếng, gia tăng trữ lượng địa chất/thu hồi đạt 13,4 triệu/3,06 triệu tấn (đạt 103% kế hoạch); Trong khoan khai thác, tại lô 09-1 thực hiện gần 23.765 mét khoan (đạt 155% kế hoạch), kết thúc thi công 5 giếng (đạt 166,6% kế hoạch); Tốc độ khoan thương mại đạt 3.406 mét/tháng-máy (113% so kế hoạch);

Các lĩnh vực hoạt động khác phục vụ cho công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí như xây dựng cơ bản, nghiên cứu khoa học, khảo sát thiết kế, địa vật lý, vận tải biển, vận tải ô tô, cơ điện, kho cảng cùng các hoạt động phụ trợ đã tiến hành đồng bộ, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của Vietsovpetro năm 2019.

Về doanh thu bán dầu, năm 2019, đạt 1,79 tỷ USD, bằng 112,4% kế hoạch; doanh thu từ khí và condensate đạt 21,7 triệu USD, bằng 115,9% kế hoạch. Tổng nộp NSNN là 1.152,6 triệu USD, trong đó: Thuế và các khoản trích nộp là 944,4 triệu USD. Lợi nhuận hai Phía năm 2019 là 446,4 triệu USD.

Tổng doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài đạt hơn 193,7 triệu USD, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 44,3 triệu (128% kế hoạch).

Về cơ cấu tổ chức, Vietsovpetro đã hoàn thiện tổ chức tại các đơn vị trực thuộc bao gồm sát nhập, luân chuyển và giải thể các bộ phận trùng lắp chức năng nhiệm vụ hoặc đã giảm khối lượng công việc. Trong năm 2019, Vietsovpetro đã giảm 146 chức danh (gồm 136 chức danh Việt Nam và 10 chức danh Nga)./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động