RSS Feed for Tổng Công ty Đông Bắc: Dấu ấn hai thập kỷ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/03/2024 08:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tổng Công ty Đông Bắc: Dấu ấn hai thập kỷ

 - Sản xuất kinh doanh trong điều kiện có nhiều khó khăn chi phối, nhưng suốt 20 năm qua, Tổng Công ty Đông Bắc đã không ngừng vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Xây dựng và trưởng thành

Tổng Công ty Đông Bắc (Tiền thân là Công ty Đông Bắc) được thành lập ngày 27/12/1994, địa bàn đóng quân trải dài trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Tổng Công ty Đông Bắc là doanh nghiệp kinh tế - quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc Phòng, thực hiện  nhiệm vụ là “Sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ quân sự quốc phòng”.

Kể từ ngày thành lập đến nay, Tổng Công ty Đông Bắc đã sản xuất được tổng số 60 triệu tấn than nguyên khai, tăng gấp 60,2 lần so với năm 1995. Doanh thu năm 1995 là 218 tỷ đồng, đến nay đạt trên 10.649 tỷ đồng, tăng gấp 49 lần so với năm 1995.

Tổng công ty đã nộp ngâp sách Nhà nước năm 1995 là 8,1 tỷ đồng, đến nay nộp ngân sách mỗi năm trên 720 tỷ đồng, tăng 108 lần so với năm 1995.

Thu nhập bình quân người lao động 989.000 đồng năm 1995, nay thu nhập bình quân 8.895.000 đồng, tăng 8,99 lần.

Những năm qua, Tổng công ty tích cực tham gia ủng hộ hàng chục vạn ngày công, đóng góp vào quỹ chính sách xã hội; xây tặng 184 nhà tình nghĩa, bệnh xá, trường học mẫu giáo, phụng dưỡng  Mẹ Việt Nam Anh hùng... trị giá trên 110 tỷ đồng.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Tổng Công ty Đông Bắc và Tập đoàn CN Than - Khoáng sản
Việt Nam

Năm 2014, năm đầu tiên Tổng công ty được Bộ Quốc phòng quản lý toàn diện, chấm dứt tư cách là Công ty con của Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Qua 8 tháng đầu năm 2014, trong điều kiện khó khăn, Tổng Công ty vẫn đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 12 ngàn lao động.

Các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh đều vượt kế hoạch, trong đó bóc đất đá 22.410 m3, đạt 73,9 % kế hoạch năm; đào lò 31.619 m, đạt 70% kế hoạch; sản xuất 3 triệu tấn than, đạt 70% kế hoạch.

Tiêu thụ 2,6 triệu tấn than, đạt 60% kế hoạch; doanh thu gần 5 nghìn tỷ đồng đạt 54,7% kế hoạch; thu nhập bình quân 9.107.000đồng/người/tháng đạt 100% kế hoạch.

Tổng công ty đã ủng hộ, đóng góp ngày công với giá trị trên 15 tỷ đồng, thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, tích cực đi đầu trong thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới". Đây là cơ sở để đơn vị thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014.

Tăng sản lượng qua từng năm

Mục tiêu tổng quát xuyên suốt trong kế hoạch phát triển 5 năm (2016 -  2020) của Tổng Công ty Đông Bắc là: "An toàn - Tăng trưởng - Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả bền vững".

Theo đó, Tổng công ty Đông Bắc tập trung phát triển sản xuất, đẩy nhanh việc thăm dò, khảo sát và khai thác chế biến titan tại Bình Thuận và các khoáng sản khác.

Cùng với mũi nhọn xây dựng công nghiệp, giao thông, kết cấu hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại, Tổng công ty tiếp tục tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, bảo vệ môi trường, đa dạng hóa các sản phẩm.

Lãnh đạo Tổng Công ty và chỉ huy đơn vị kiểm tra thiết bị máy móc chuẩn bị
tham gia thi công dự án

Về sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đặt mục doanh thu: than chiếm tỷ trọng 40%  khoáng sản 30%; xây dựng công nghiệp, giao thông, kết cấu hạ tầng, thương mại 30%.

Phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản lượng than nguyên khai theo Quy hoạch 60 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để đạt được các mục tiêu trên, Tổng công ty hướng đến việc đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, quản trị doanh nghiệp, tăng cường thực hiện các giải pháp để tăng năng suất lao động, năng suất thiết bị, phấn đấu sản lượng than khai thác các năm tăng 5 - 10%.

Năm 2015 sản lượng than khai thác đạt 5,1 triệu tấn, để đến năm 2020 đạt 7,6 triệu tấn và năm 2025 đạt 10,3 triệu tấn. Năm 2030 đạt 10,8 triệu tấn.

Cùng với việc duy trì là đơn vị đứng thứ hai về sản lượng than khai thác trong nước, Tổng công ty hướng tới mục tiêu trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về nhập khẩu than, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng cao trong những năm tới, đặc biệt là đảm bảo nguồn than phục vụ cho sản xuất điện theo Quy hoạch điện 7 của Chính phủ.

Về khai thác và sản xuất titan, Tổng Công ty phấn đấu đứng thứ nhất, thứ hai trong nước, trở thành đơn vị trong tốp đầu về rà phá bom mìn và xử lý vật nổ sau chiến tranh; trở thành nhà thầu uy tín, có thứ hạng trong xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, thủy lợi, công trình an ninh quốc gia, đặc biệt trong các công trình ngầm.

Ngoài hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách, nâng cao đời sống, thu nhập cho CB, CNVC, Tổng Công ty hướng tới mục tiêu trở thành một trong top đầu cả khối doanh nghiệp Quân đội, xây dựng thương hiệu Đông Bắc hội tụ trí tuệ, lan tỏa trong nước và khu vực.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động