RSS Feed for TKV và TCT Đông Bắc thống nhất ranh giới tài nguyên | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/03/2024 09:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV và TCT Đông Bắc thống nhất ranh giới tài nguyên

 - Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: ngày 11/11/2015, tại Quảng Ninh, TKV và Tổng Công ty Đông Bắc - Bộ Quốc phòng đã thống nhất phân định ranh giới tài nguyên để làm cơ sở đưa vào Quy hoạch 60 điều chỉnh.

Hoàn thành mục tiêu đến năm 2020: TKV thực hiện 5 giải pháp

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải và Thiếu tướng, TGĐ Tổng công ty Đông Bắc Phạm Ngọc Tuyển ký kết thống nhất phân định ranh giới tài nguyên.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, việc thống nhất phân định ranh giới tài nguyên có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan đến việc duy trì, phát triển sản xuất của hai bên và quy hoạch phát triển ngành Than được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là cơ sở để báo cáo Bộ Công Thương đưa vào điều chỉnh Quy hoạch 60.

Sau khi nghiên cứu, xem xét cụ thể các hồ sơ, tài liệu liên quan, hai bên đã thống nhất về nguyên tắc phân định và phân định trữ lượng, tài nguyên, ranh giới mỏ bảo đảm thực hiện đúng Văn bản số 02/VPCP-ĐMDN, ngày 02/01/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện thống nhất quản lý Tổng Công ty Đông Bắc và Quyết định số 60/QĐ-TTg, ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch 60); sử dụng hợp lý và hiệu quả cơ sở hạ tầng giữa TKV và Tổng Công ty Đông Bắc; bảo đảm phát triển bền vững, hài hòa giữa TKV và Tổng Công ty Đông Bắc. 

Ngoài việc phân định ranh giới tài nguyên, hai bên thống nhất phối hợp quản lý, bảo vệ và tổ chức thăm dò, khai thác các mỏ mới, các dự án phát triển mỏ tuân thủ các điều khoản của Quy chế Phối hợp giữa TKV và Tổng Công ty Đông Bắc trong việc thực hiện Quy hoạch 60, đảm bảo hiệu quả, an toàn vì nhiệm vụ chung đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động