RSS Feed for TKV nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn lao động | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/07/2024 19:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV nỗ lực trong công tác đảm bảo an toàn lao động

 - Nhằm giảm thiểu tối đa các vụ tại nạn lao động, sự cố, năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đề ra 11 biện pháp đảm bảo an toàn lao động.

TKV lập kế hoạch cho tăng trưởng bền vững

Theo TKV, năm 2015, sẽ tập trung nâng cao hiệu quả lãnh đạo của hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên.

Ở các đơn vị, nhất là các đơn vị để xảy ra nhiều tai nạn, sự cố trong nhiều năm qua cần tổ chức phổ biến, rút kinh nghiệm các vụ TNLĐ đã xảy ra; chỉ đạo và tham gia rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn, sắp xếp, bố trí lại cán bộ làm công tác an toàn.

Đối với các đơn vị sản xuất hầm lò cần duy trì kiểm soát bằng được khí mỏ, nước mỏ và quản lý chặt chẽ các khu vực nguy hiểm trong mỏ. Các đơn vị sản xuất khối cơ khí, hóa chất, khoáng sản… cần thường xuyên huấn luyện cho cán bộ chỉ huy sản xuất.

Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng công tác huấn luyện ATVSLĐ, PCCN, quản lý và sử dụng vật liệu cháy nổ; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn về ATLĐ; thực hiện nghiêm khai báo điều tra tai nạn, sự cố…

Theo báo cáo, năm 2014, hầu hết các đơn vị thành viên của TKV đã thực hiện đầy đủ và vượt các nội dung kế hoạch, tổng số tiền thực hiện cho công tác AT-VSLĐ là trên 1 nghìn tỷ đồng.

Nhiều đơn vị đã quan tâm hơn đến các nội dung về chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động và mua sắm trang thiết bị BHLĐ như: Công ty than Nam Mẫu, Vàng Danh, Khe Chàm, Hà Lầm, Mông Dương...

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện môi trường và điều kiện lao động, đã có 115.378 người được khám sức khỏe.

Trong công tác đầu tư công nghệ sản xuất, thiết bị an toàn, TKV và các đơn vị thành viên đã không ngừng chú trọng đầu tư công nghệ mới cho sản xuất, đầu tư trang thiết bị an toàn hiện đại.

Một số công nghệ đạt sản lượng khai thác cao như: giá thủy lực di động dạng khung, xích chiếm khoảng 23,3% sản lượng khai thác; giá thủy lực di động XDY chiếm 31% sản lượng khai thác; cột thủy lực đơn chiếm 19,8% sản lượng khai thác, dàn siêu nhẹ chiếm 0,8%.

Năm 2014, TKV đã nghiên cứu áp dụng thành công công nghệ khai thác lò chợ chân khay xiên chéo, chống giữ lò chợ bằng cột TLĐ-Xà khớp cho vỉa than có góc dốc đến 45 độ.

Về trang thiết bị an toàn đã tích cực đầu tư xây dựng trạm quạt gió chính ở một số mỏ có mạng gió phức tạp; đề phòng cháy nội sinh, Tập đoàn đã chỉ đạo 100% các đơn vị đầu tư lắp đặt hệ thống nước và trang thiết bị cứu hỏa; công tác thoát nước mỏ cũng được Tập đoàn quan tâm chỉ đạo kiểm soát đảm bảo yêu cầu theo quy định về khoan thăm dò và đề phòng bục nước.

Tập đoàn cũng đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra AT-VSLĐ ở các đơn vị, các khối sản xuất; tổ chức cho các đơn vị kiểm tra chéo về công tác AT-VSLĐ.

Qua kiểm tra đã có biên bản kiểm tra và phúc tra cụ thể đối với các đơn vị được kiểm tra. Đặc biệt, Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã xử lý gần 200 cán bộ có trách nhiệm liên quan đế các vụ TNLĐ…

So với năm 2013, tổng số vụ TNLĐ giảm 21,2%, tổng số người bị TNLĐ giảm 21,3%, số vụ TNLĐ chết người giảm 15,4%, số người chết giảm 10%. 

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động