RSS Feed for TKV nỗ lực hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/04/2024 11:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

TKV nỗ lực hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm

 - Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, bám sát kế hoạch, kết thúc 6 tháng đầu năm không để chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật nào thấp hơn kế hoạch đề ra.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm của TKV trong tình hình mới

Báo cáo của TKV tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 6/2017 cho biết: Tháng 5, điều kiện thời tiết thuận lợi, việc cung cấp điện ổn định, công tác an ninh trật tự nhìn chung được các đơn vị kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong khu vực được giao quản lý.

Các chỉ tiêu chính như: than nguyên khai sản xuất, bốc đất đạt và vượt kế hoạch tháng, riêng về tiêu thụ than giảm do các hộ điện giảm sản lượng phát điện, các hộ xi măng phân bón hoá chất chưa nhận than theo kế hoạch.

Cụ thể, toàn Tập đoàn đã sản xuất 3,39 triệu tấn than nguyên khai (bằng 9,4% kế hoạch năm), tiêu thụ 3,08 triệu tấn (đạt 8,6% KH năm); sản xuất khoáng sản: tinh quặng đồng 4.745 tấn, đồng tấm 820 tấn, kẽm thỏi 900 tấn, thiếc thỏi 37 tấn, alumin + hydrat quy đổi 94.368 tấn...; sản xuất và tiêu thụ 911 triệu kWh điện; sản xuất 4.500 tấn thuốc nổ, tiêu thụ 8.900 tấn; sản xuất, tiêu thụ amon nitrat 9.000 tấn.

Doanh thu tiêu thụ than dự kiến đạt 4.982 tỷ đồng, đạt 9,2% KH năm; sản xuất, tiêu thụ khoáng sản đạt 922 tỷ đồng, đạt 8,1% KH năm; sản  xuất và bán điện dự kiến 1.125 tỷ đồng, đạt 9,7% KH năm; sản xuất cơ khí, dự kiến 218 tỷ đồng, đạt 9,4% KH năm; vật liệu nổ công nghiệp dự kiến 400 tỷ đồng, đạt 9,4% KH năm; doanh thu khác dự kiến 1.144 tỷ đồng, đạt 5% KH năm.

Kết luận hội nghị, Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ, bám sát kế hoạch, kết thúc 6 tháng đầu năm không để chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật nào thấp hơn kế hoạch đề ra.

Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất than và alumin, tập trung tiêu thụ than và alumin khi thị trường đang có nhu cầu, đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại đáp ứng yêu cầu của khách hàng, giảm than tồn kho.

Bên cạnh đó, nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh công tác an toàn, các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình, quy phạm, biện pháp an toàn trong sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị mang tính lặp lại..

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động