RSS Feed for Thủy điện An Khê - Ka Nak hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 24/04/2024 13:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thủy điện An Khê - Ka Nak hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

 - Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp tới người lao động, các quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam/ Tổng công ty Phát điện 2 mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; tuyên truyền trực quan bằng baner, băng rôn với khẩu hiệu “CBCNV Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” tại Văn phòng Công ty và các nhà máy…


Thủy điện An Khê - Ka Nak tổ chức tọa đàm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam


Ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành và đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của Việt Nam. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân.

Xuất phát từ tư tưởng của Bác Hồ nên các bản Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 thì những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

CBCNV Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak luôn nghiêm chỉnh “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”.

Để tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân, Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa đã lấy ngày 9/11 - Ngày ban hành bản hiến pháp năm 1946 xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện này cũng đã được văn bản pháp luật hóa tại Luật số 14/2012/QH13 - Luật Phổ biến giáo dục pháp luật. Luật này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2013. Tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định “Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, tại Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan trực tiếp tới người lao động, các Quy chế quản lý nội bộ của EVN/EVNGENCO 2 mới ban hành, sửa đổi, bổ sung; tuyên truyền trực quan bằng baner, băng rôn với khẩu hiệu “CBCNV Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” tại Văn phòng Công ty và các nhà máy; thông qua các cuộc họp, hội nghị để nhằm chia sẻ, trao đổi kiến thức về chính sách pháp luật, các hoạt động chuyên môn giữa các phòng, phân xưởng trong Công ty; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật do EVN tổ chức; thực hiện tổng kết, đánh giá, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tỉnh hình thực tế của Công ty.

Khẩu hiệu “CBCNV Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” được treo trang trọng trước Văn phòng Công ty và các nhà máy.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, giúp CBCNV trong Công ty chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu các chính sách, quy định mới ban hành, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần trong công việc, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, quy định của EVN/EVNGENCO 2; đồng thời tăng cường, phối hợp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các đồng nghiệp, các phòng, phân xưởng trong Công ty đối với việc thực thi công việc, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng môi trường lao động sản xuất, kinh doanh hài hòa, giúp Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak ngày càng phát triển./.

LÊ THỊ HỒNG HUẾ

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động