RSS Feed for Thử vỉa giếng khoan Đại Hùng Nam - 4X cho kết quả khả quan | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 22:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thử vỉa giếng khoan Đại Hùng Nam - 4X cho kết quả khả quan

 - Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Tổng công ty này đã thử vỉa giếng khoan Đại Hùng Nam - 4X thành công và cho kết quả khả quan. Cụ thể, giếng có biểu hiện dầu khí tốt, với lưu lượng thử tối đa đạt mức khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày.
Sản lượng khai thác dầu, khí của PVEP trong 5 tháng đầu năm cao hơn kế hoạch Sản lượng khai thác dầu, khí của PVEP trong 5 tháng đầu năm cao hơn kế hoạch

Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Sản lượng khai thác dầu và khí trong 5 tháng đầu năm nay cao hơn kế hoạch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao, đồng thời vận hành khai thác an toàn các mỏ và dự án, với thời gian trên 98%.

PVEP đưa vào khai thác 7 giếng dầu khí mới, với lưu lượng cao hơn dự kiến PVEP đưa vào khai thác 7 giếng dầu khí mới, với lưu lượng cao hơn dự kiến

Thông tin từ Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) cho biết: Trong quý 1/2023, PVEP đã hoàn thành khoan và đưa vào khai thác 7 giếng với lưu lượng dầu khí đều cao hơn dự kiến.

Với lưu lượng như vậy, khẳng định tiềm năng của khu vực Đại Hùng Nam là đủ thương mại và sẵn sàng đưa vào khai thác. Đây cũng là tiền đề để PVEP tiếp tục phát triển khai thác khu vực Lô 05.1(a), cũng như các lô khác ở khu vực bể Nam Côn Sơn, tiếp tục đóng góp vào sản lượng khai thác dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong thời gian tới.

Thử vỉa giếng khoan Đại Hùng Nam - 4X cho kết quả rất khả quan
Ngọn lửa từ giếng Đại Hùng Nam - 4X với dòng dầu tự phun.

Năm 2013, PVEP POC được PVEP ủy quyền điều hành Lô 05-1(a) đã tiến hành thu nổ 487 km2 địa chấn 3D phủ toàn bộ Lô 05-1(a) nhằm đánh giá tổng thể tiềm năng dầu khí. Kết quả minh giải tài liệu địa chấn 3D mới cho thấy: Bên ngoài mỏ Đại Hùng vẫn còn nhiều cụm cấu trúc tiềm năng cần được thăm dò, trong đó, khu vực thăm dò mở rộng ở phía Nam mỏ Đại Hùng, Lô 05-1(a) được xem là triển vọng nhất.

Trên cơ sở đó, trong năm 2015, PVEP POC đã triển khai khoan thăm dò lần lượt 3 giếng là DHN-1X, DHN-2X và DHN-3X ở khu vực Đại Hùng Nam. Kết quả các giếng khoan tại Báo cáo RAR 2018 được phê duyệt với tổng tài nguyên phát hiện mức 2P là 61,8 triệu thùng dầu, 74,09 Bcf khí hòa tan, 48,69 Bcf khí tự do và 2,73 triệu thùng condensate, tỷ lệ dầu tại chỗ P1/2P là 19%.

Tuy nhiên, theo quy chế khai thác dầu khí tại Quyết định số 84/2010/QĐ-TTg ngày 15/12/2010, một mỏ có thể đưa vào thiết kế khai thác cần đạt được tỷ số P1/2P không thấp hơn 40% (trừ trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định). Vì vậy, với kết quả thu được từ việc thăm dò 3 giếng trên là chưa đủ cơ sở để PVEP phát triển mỏ Đại Hùng Nam và cần thiết phải có thêm giếng khoan thẩm lượng tiếp theo.

Để giảm thiểu những rủi ro, cũng như tối ưu vị trí giếng khoan thẩm lượng, khai thác, PVEP POC đã tiến hành minh giải lại toàn bộ tài liệu địa chấn 3D nhằm làm sáng tỏ cấu trúc địa chất.

Mặt khác, PVEP POC hoàn thiện các thủ tục đầu tư, báo cáo cơ sở địa chất, thiết kế và lên phương án thi công giếng khoan DHN-4X. Đây là giếng khoan đóng vai trò hết sức quan trọng do kết quả giếng khoan này được kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa sáng cho công cuộc duy trì hoạt động khai thác của mỏ Đại Hùng trong giai đoạn tới.

Dưới sự xem xét, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của PVN, PVEP trong quá trình thực hiện giếng khoan, PVEP POC đã thẩm lượng giếng DHN4X thành công tốt đẹp. Kết quả thử vỉa vào lúc 12h20 phút ngày 8/6/2023 cho thấy: Giếng có biểu hiện dầu khí tốt, với lưu lượng thử tối đa đạt mức khoảng 6.350 thùng dầu/ngày và 4,5 triệu bộ khối khí/ngày.

Dự kiến, PVEP POC sẽ tiến hành cập nhật Báo cáo tài nguyên, trữ lượng (RAR), Báo cáo phát triển mỏ (FDP) để sớm có được dòng dầu đầu tiên từ mỏ Đại Hùng Nam theo đúng tiến độ, góp phần cùng PVEP đảm bảo sản lượng khai thác trong những năm tiếp theo.

Những tiềm năng đã được đánh giá ban đầu này sẽ là động lực để PVEP tiếp tục thăm dò mở rộng và tận thăm dò các khối tiềm năng còn lại ở Lô 05.1(a), cũng như các lô khác ở khu vực Bể Nam Côn Sơn./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động