RSS Feed for Thay thành viên BCĐ Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 29/09/2022 03:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thay thành viên BCĐ Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính

 - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về Chương trình Đánh giá Khu vực Tài chính (FSAP).

Theo Quyết định, ông Phan Chí Hiếu - Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Ủy viên Ban Chỉ đạo FSAP thay thế ông Đinh Trung Tụng.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động