RSS Feed for Than Thống Nhất thông qua kế hoạch sản xuất 2018 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 15:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Thống Nhất thông qua kế hoạch sản xuất 2018

 - Ngày 19/12, Công ty than Thống Nhất - TKV đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Hội nghị người lao động năm 2018. Tại hội nghị, Than Thống Nhất đã thông qua kế hoạch khai thác than năm 2018, với 2,025 triệu tấn, tiêu thụ đạt 2 triệu tấn, vv…

Than Thống Nhất đạt mốc 2 triệu tấn than nguyên khai
Than Thống Nhất và mục tiêu giảm tổn thất trong khai thác

Báo cáo của Than Thống Nhất cho biết, mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam gặp nhiều khó khăn, Công ty đã có những giải pháp điều hành quyết liệt, linh hoạt, cùng với sự đoàn kết thống nhất của hệ thống chính trị và sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể CNCB trong Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Cụ thể, than nguyên khai sản xuất 2.116.334 tấn/ 2.025.000 tấn (bằng 104,51% kế hoạch); đào lò đạt 8.457m/ 8.905m (bằng 94,97% kế hoạch năm), tiêu thụ 2.122.302tấn/ 2.000.000 tấn (bằng 106,12% kế hoạch), doanh thu 2.008,253 tỷ đồng/ 1.908,115tỷ đồng (bằng 105,25 kế hoạch)…đảm bảo việc làm, đời sống người lao động, thu nhập bình quân 11,500 triệu đồng/người/tháng (bằng 103,45% kế hoạch).

Năm 2018, Than Thống Nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: than nguyên khai 2.025.000 tấn, tiêu thụ 2.000.000 tấn, mét lò đào 8.905m, doanh thu 1.916,442 tỷ đồng, thu nhập bình quân 11,6 triệu đồng/người/tháng...

Than Thống Nhất xác định, năm 2018 là năm quan trọng về tiếp tục đổi mới tái cơ cấu và tinh giảm biên chế, đặc biệt là đội ngũ lao động phụ trợ, Công ty sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất, tinh giản lao động quản lý, quản trị chi phí giá thành. Đồng thời, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng cường đầu tư phát triển các dự án mỏ; đảm bảo an toàn, an ninh trong sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ than… thực hiện tốt “An toàn, an ninh, an sinh”, cùng TKV đáp ứng nhu cầu sản lượng than cho nền kinh tế.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động