RSS Feed for việc nhập khẩu Thứ hai 15/08/2022 02:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PVPIPE: Mở ra tiềm năng lớn cho sản phẩm ống thép Việt Nam

PVPIPE: Mở ra tiềm năng lớn cho sản phẩm ống thép Việt Nam

Công ty Cổ phần sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam (PV PIPE) được thành lập ngày 28/4/2010, với số vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng, bao gồm các cổ đông là thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, theo giấy phép Đăng ký kinh doanh số: 3501595378, đăng ký sửa đổi lần VI ngày 4/10/2011 do Sở KH&ĐT Tỉnh Tiền Giang cấp.
Việt Nam chủ động tìm nguồn than từ quốc tế

Việt Nam chủ động tìm nguồn than từ quốc tế

Theo dự báo đến năm 2015, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 6 triệu tấn, sau đó tăng dần lên theo các năm tùy thuộc vào tiến độ sử dụng. Chủ yếu là nhu cầu của các nhà máy điện chạy than. Nhập khẩu than là nhiệm vụ tất yếu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) làm đầu mối thực hiện. Được Tập đoàn giao làm đầu mối công tác này, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin (Coalimex) xác định nhiệm vụ này không chỉ mang tính kinh tế mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Nhiệm vụ chiến lược còn nhiều thử thách

Nhiệm vụ chiến lược còn nhiều thử thách

Căn cứ vào khả năng sản xuất và nhu cầu sử dụng than, đến năm 2015, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 6 triệu tấn than, sau đó tăng dần lên theo các năm tùy thuộc vào tốc độ sử dụng - chủ yếu là nhu cầu của các nhà máy điện chạy than. Nhập khẩu than là nhiệm vụ tất yếu để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) làm đầu mối thực hiện.
Phiên bản di động