RSS Feed for việc huy vốn Thứ tư 06/07/2022 13:51
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tập trung đầu tư lưới truyền tải đồng bộ với nguồn điện

Tập trung đầu tư lưới truyền tải đồng bộ với nguồn điện

Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (Khóa XI) đã nêu định hướng phát triển hạ tầng cung cấp điện, trong đó, phát triển lưới điện truyền tải (LÐTT) đồng bộ, phù hợp tiến độ vận hành các nhà máy điện. Chính phủ cũng đã khẳng định, ưu tiên số một hiện nay là phát triển LÐTT và chỉ có phát triển đồng bộ giữa lưới và nguồn điện thì mới bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đầy đủ điện năng với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý...
Phiên bản di động