RSS Feed for vay vốn ADB Thứ tư 29/03/2023 11:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đề nghị phê chuẩn Hiệp định Vay cho Dự án đầu tư lưới điện truyền tải 2

Đề nghị phê chuẩn Hiệp định Vay cho Dự án đầu tư lưới điện truyền tải 2

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch nước Phê chuẩn Hiệp định Vay cho Dự án đầu tư lưới điện truyền tải 2 thuộc Chương trình Đầu tư lưới điện truyền tải vay vốn ADB (Văn bản số: 81/TTr-CP, ngày 7/3/2013).
Phiên bản di động