RSS Feed for vận tại trạm Thứ hai 30/01/2023 01:24
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Triển khai xây dựng hệ thống giám sát tại trạm biến áp 110kV

Triển khai xây dựng hệ thống giám sát tại trạm biến áp 110kV

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đang triển khai xây dựng hệ thống giám sát vận hành tại các trạm 110kV trên nguyên tắc chia sẻ thông tin hiện có từ Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Nam (A2). Mục đích của việc trang bị hệ thống giám sát nhằm khai thác hiệu quả các thiết bị đã được đầu tư để kết nối với hệ thống SCADA/EMS của A2, đồng thời trang bị kiến thức nền tảng và kinh nghiệm thực tế cho cán bộ kỹ thuật của EVN SPC để chuẩn bị cho việc vận hành hệ thống SCADA và trạm 110kV không người trực của EVN SPC dự kiến vào năm 2014.
Phiên bản di động