RSS Feed for vận chuyển lắp Thứ bảy 20/04/2024 08:12
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ký hợp đồng tổng thầu dự án Sư Tử Vàng Tây Nam

Ký hợp đồng tổng thầu dự án Sư Tử Vàng Tây Nam

Ngày 20/6/2014, tại Thành phố Vũng Tàu, Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long (Cửu Long JOC) và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) đã ký kết hợp đồng tổng thầu thiết kế, mua sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử (EPCI) dự án Sư Tử Vàng Tây Nam.
Phiên bản di động