RSS Feed for văn bản dẫn Thứ ba 07/02/2023 03:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Sẽ đẩy mạnh thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Sẽ đẩy mạnh thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Năm 2011, cả nước đã tiết kiệm được 1,326 tỷ kWh điện (1,43 % điện thương phẩm). Tổng Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVN HCM) là đơn vị dẫn đầu trong công tác tiết kiệm điện, với kết quả tiết kiệm đạt 2,56% điện thương phẩm, chiếm 30% sản lượng điện tiết kiệm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Phiên bản di động