RSS Feed for ứng yêu cầu Chủ nhật 01/10/2023 02:44
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Cao Sơn mở rộng khai tr­ường đáp ứng yêu cầu tiêu thụ

Than Cao Sơn mở rộng khai tr­ường đáp ứng yêu cầu tiêu thụ

Tập trung chỉ đạo mở rộng khai tr­ường, các khu vực vỉa than, quy hoạch các khu vực đổ thải hợp lý; điều hành sản xuất hợp lý theo khu vực, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo chất lượng sản phẩm, chủng loại than đáp ứng yêu cầu tiêu thụ… Đây là một trong những định hướng cơ bản để Công ty cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014.
Cần điều chỉnh giá truyền tải điện ở mức hợp lý

Cần điều chỉnh giá truyền tải điện ở mức hợp lý

Khó khăn về nguồn vốn tại các dự án truyền tải lưới điện một phần do giá truyền tải điện quá thấp, mới chỉ đạt 83,3 đồng/kWh, chiếm 5,5% giá bán điện bình quân. Để có lợi nhuận cũng như tích lũy được nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu đầu tư các dự án và đẩy nhanh tiến độ thi công, theo Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) giải pháp bền vững nhất là cho phép tăng giá truyền tải điện.
Vinacomin: Nhiều giải pháp thực hiện đào lò xây dựng cơ bản

Vinacomin: Nhiều giải pháp thực hiện đào lò xây dựng cơ bản

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), năm 2012, công tác đào lò xây dựng cơ bản (XDCB) trong toàn Tập đoàn đã thực hiện được 61.612m, bằng 91% kế hoạch chính thức điều chỉnh, bằng 85,6% kế hoạch giao đầu năm. Mặc dù các đơn vị ngành Than đã rất tích cực triển khai các dự án đào lò XDCB, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được với yêu cầu sản xuất đặt ra của ngành cả về số lượng và chất lượng dự án. Điều này, đòi hỏi ngành Than trong năm 2013 cần thực hiện tích cực nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả các dự án này.
PTSC phấn đấu đạt doanh thu 26.500 tỷ đồng trong năm 2013

PTSC phấn đấu đạt doanh thu 26.500 tỷ đồng trong năm 2013

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí - PTSC cho biết, trong năm 2012 do khó khăn chung của nền kinh tế, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, với vai trò là đơn vị dịch vụ, kỹ thuật hàng đầu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PTSC đã thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức triển khai nhiều chương trình hành động, PTSC đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao năm 2012.
Phiên bản di động