RSS Feed for Ứng dụng công nghệ Thứ bảy 13/08/2022 09:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ứng dụng công nghệ Biofilm xử lý ô nhiễm dầu mỏ

Ứng dụng công nghệ Biofilm xử lý ô nhiễm dầu mỏ

Trước tình trạng tràn dầu, rò rỉ khí gây ra ô nhiễm môi trường và các biện pháp xử lý làm giảm tác hại không được xử lý một cách triệt để thì công nghệ sử dụng màng sinh học (Biofilm) do các vi sinh vật tạo ra hiện đang được xem là công nghệ xử lý dầu mỏ hiệu quả cao.
Phiên bản di động