RSS Feed for tuyến điện Thứ ba 07/02/2023 03:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đo đặc tuyến điện trở động: Sự cần thiết cho bảo dưỡng máy cắt điện cao thế

Đo đặc tuyến điện trở động: Sự cần thiết cho bảo dưỡng máy cắt điện cao thế

Một trong những giải pháp để đánh giá được chất lượng bộ tiếp điểm hồ quang mà không cần phải mở khoang cắt là phép đo đặc tuyến điện trở động, chẩn đoán chuyên sâu các máy cắt cao thế. Kết quả đo đặc tuyến điện trở động là một trong những cơ sở quan trọng quyết định bảo dưỡng có điều kiện các máy cắt điện cao áp và siêu cao áp.
Hội thảo quốc gia đầu tiên về tuyên truyền điện hạt nhân

Hội thảo quốc gia đầu tiên về tuyên truyền điện hạt nhân

Trong khuôn khổ Dự án hợp tác kỹ thuật với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân giai đoạn 2, Cục Năng lượng Nguyên tử chủ trì, phối hợp với BQLDA điện hạt nhân Ninh Thuận, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Thuận vừa tổ chức hội thảo quốc gia về "thông tin, tuyên truyền phát triển điện hạt nhân" tại tỉnh Ninh Thuận.
Phiên bản di động