RSS Feed for Truyền tải Chủ nhật 19/05/2024 18:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý, vận hành lưới điện

Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý, vận hành lưới điện

Trong những năm qua, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) đã ứng dụng bản đồ địa lý (GIS) trong quản lý, vận hành lưới điện đang mang lại hiệu quả tích cực. Nhân dịp này, phóng viên có cuộc trao đổi với ông Đinh Văn Cường - Phó Giám đốc PTC3 về những khó khăn đặc thù trong công tác quản lý, vận hành lưới điện, hiệu quả trong ứng dụng GIS và những kiến nghị để việc ứng dụng công nghệ này tốt hơn nữa.
Quy định mới về cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Quy định mới về cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 12 Quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực.
Giai đoạn 2011-2015: Tăng 18,1 nghìn MW công suất nguồn

Giai đoạn 2011-2015: Tăng 18,1 nghìn MW công suất nguồn

Trong 5 năm (2011 - 2015), nước ta đã tăng thêm 18,1 nghìn MW công suất nguồn; khoảng 7,6 nghìn km truyền tải 500 kV, 220 kV và 37,4 nghìn MVA công suất các trạm biến áp.
Thị trường điện cạnh tranh: Bài học từ nước Đức

Thị trường điện cạnh tranh: Bài học từ nước Đức

Thị trường phát điện cạnh tranh đã được vận hành thuận lợi, nhưng để chuyển nhanh sang thị trường điện cạnh tranh hoàn chỉnh sau năm 2020, theo nhận định của chuyên gia Đức, Việt Nam sẽ còn nhiều việc phải làm.
Phiên bản di động