RSS Feed for trung tâm PQP Thứ hai 29/11/2021 07:17
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm mỏ Hải Thạch

Hạ thủy thành công khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm mỏ Hải Thạch

Khối thượng tầng giàn xử lý trung tâm PQP-HT thuộc Dự án Biển Đông 1 do Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIEN DONG POC) làm chủ đầu tư đã chính thức được hạ thủy an toàn, thành công và đúng kế hoạch tại Cảng Hạ lưu PTSC, Thành phố Vũng Tàu.
Phiên bản di động