RSS Feed for Trung tâm Điện lực Ô Môn Thứ ba 07/12/2021 16:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đóng điện đường dây 500kV Trung tâm Điện lực Long Phú - Ô Môn

Đóng điện đường dây 500kV Trung tâm Điện lực Long Phú - Ô Môn

Sau một thời gian khẩn trương thi công, vào lúc 21h50 ngày 26/10/2019, tại Trạm biến áp (TBA) 500kV Ô Môn, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện, nghiệm thu đưa vào vận hành công trình đường dây (ĐD) 500kV TTĐL Long Phú-Ô Môn.
Phiên bản di động