RSS Feed for trồng thủy Chủ nhật 01/10/2023 01:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp

Tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp

Tiết kiệm điện đang là trách nhiệm của mọi ngành, mọi lĩnh vực nhất là đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp trong hoàn cảnh thiếu điện và hạn hán luôn rình rập như hiện nay.
Kiến nghị giải pháp điều vận các hồ chứa thủy điện đảm bảo lợi ích đa mục tiêu

Kiến nghị giải pháp điều vận các hồ chứa thủy điện đảm bảo lợi ích đa mục tiêu

Mặc dù tỷ trọng thuỷ điện trong cơ cấu nguồn ngày càng giảm, nhưng với sự đầu tư phát triển hơn 20 năm qua đã tạo nên một loại nguồn điện có hiệu quả kinh tế cao. Điều quan trọng hiện nay là việc sử dụng tổng hợp của loại công trình điện này, đặc biệt là chống lũ, cấp nước mùa kiệt cho hạ du và điều vận các hồ chứa lớn, vừa nhằm đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các mục tiêu, nghiên cứu những tác động tiêu cực cho vùng hồ, vùng hạ du của các công trình thuỷ điện lớn để có biện pháp giảm thiểu. Phản biện, kiến nghị về các giải pháp liên quan đến vấn đề này, Tòa soạn NangluongVietnam trân trọng thiệu bài viết của TS. Lê Quang Diện.
Phiên bản di động