RSS Feed for triệt Nghị Thứ hai 29/11/2021 05:59
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Đảng bộ Truyền tải điện 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Đảng bộ Truyền tải điện 2: Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, ngày 22/05/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/ĐU ngày 20/8/2012 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Ngày 6/9/2012, Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 đã tổ chức hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI)…
Phiên bản di động