RSS Feed for trị doanh nghiệp Thứ tư 29/11/2023 12:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Các đơn vị ngành Than đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp

Các đơn vị ngành Than đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp

Để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp theo đúng lộ trình, thời điểm này, một số đơn vị ngành Than đã cơ bản hoàn thành và có kết quả xác định giá trị doanh nghiệp, tiến tới trình phương án lên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) phê duyệt.
Quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Quản trị doanh nghiệp trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và đạt được đích đến như chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thì Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) phải thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp.
Phê duyệt Đề án tái cấu trúc Lilama

Phê duyệt Đề án tái cấu trúc Lilama

Bộ Xây dựng vừa Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc và nâng cao năng lực quản trị của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (Lilama) giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020”. Mục tiêu của Đế án: Bảo đảm Lilama có cơ cấu hợp lý, tập trung vào các lĩnh vực tổng thầu EPC, gia công, chế tạo cơ khí, chế tạo thiết bị, tư vấn xây dựng cho thị trường trong nước và xuất khẩu, tiến tới nhận thầu các công trình thi công xây lắp ở nước ngoài; nâng cao sức cạnh tranh, bảo đảm hiệu quả sản xuất kinh doanh; thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp và quy chế quản lý (Quyết định số: 26/QĐ-BXD, ngày 9 tháng 1 năm 2013).
Phiên bản di động