RSS Feed for tổn hao điện Thứ hai 27/05/2024 16:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nghiên cứu xây dựng quy trình đo tổn hao điện môi phục vụ phòng thí nghiệm trọng điểm điện cao áp

Nghiên cứu xây dựng quy trình đo tổn hao điện môi phục vụ phòng thí nghiệm trọng điểm điện cao áp

Bài báo nhằm xây dựng quy trình thử nghiệm đo tổn hao điện môi cho Phòng Thí nghiệm trọng điểm Điện cao áp, dựa trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết cơ bản về kỹ thuật điện cao áp và các đặc tính kỹ thuật của hệ thống thử nghiệm FT-12 do Pressco AG sản xuất.
Thí nghiệm và bảo dưỡng sứ đầu vào máy biến áp lực

Thí nghiệm và bảo dưỡng sứ đầu vào máy biến áp lực

Sứ đầu vào là một bộ phận rất quan trọng trong cấu trúc của máy biến áp, máy cắt và các thiết bị điện cao áp khác. Theo thống kê hơn 10% sự cố của các máy biến áp lực do sự hư hỏng của sứ đầu vào. Một sự cố xảy ra tại các sứ đầu vào có thể dẫn đến hư hỏng cả một máy biến áp.
Phiên bản di động