RSS Feed for Tin Thanh Group Thứ ba 18/06/2024 08:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Động thổ dự án ‘Khu Liên hiệp nông nghiệp công nghệ cao Tín Thành’

Động thổ dự án ‘Khu Liên hiệp nông nghiệp công nghệ cao Tín Thành’

Ngày 9/5/2024, tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên (xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành tổ chức lễ động thổ dự án “Khu Liên hiệp nông nghiệp công nghệ cao Tín Thành - Sản xuất giống và chế biến cao lương ngọt theo chuỗi giá trị”.
Tập đoàn Tín Thành: Nhà sáng chế công nghệ thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Tập đoàn Tín Thành: Nhà sáng chế công nghệ thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Theo tinh thần của Nghị quyết 55 -NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 11/02/2020, Quy hoạch điện VIII (QHĐ VIII) đang được xây dựng khẩn trương theo định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ các nguồn điện truyền thống sang năng lượng tái tạo (NLTT) với các mục tiêu tối thiểu hóa chi phí xã hội, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Theo đó, tới năm 2030 và 2045, tỷ lệ NLTT chiếm tới 46,9% và 52,9% tổng công suất nguồn điện tương ứng, trong đó nguồn NLTT (phi thủy điện) lên tới 28,8% và 43,7% tương ứng. Nhiệt điện than sẽ giảm tỷ trọng từ khoảng 33% hiện nay xuống 27,2% vào năm 2030 và còn 18% vào năm 2045. Như vậy, năng lượng tái tạo không thủy điện chính là xu thế không thể khác của Việt Nam và chính là cơ hội thu hút các nhà đầu tư tham gia mạnh mẽ vào lĩnh vực này.
Phiên bản di động