RSS Feed for tiết tổng chi Thứ ba 28/03/2023 19:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Nam Mẫu và mục tiêu tiết giảm 5% tổng chi phí

Than Nam Mẫu và mục tiêu tiết giảm 5% tổng chi phí

Trong nhiều giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, Công ty than Nam Mẫu - Vinacomin đặt trọng tâm vào xây dựng các phương án điều hành chi phí trong sản xuất, nhằm kiểm soát chặt chẽ chi phí theo công đoạn sản xuất, thực hiện tiết giảm 5% tổng chi phí Tập đoàn giao.
Phiên bản di động