RSS Feed for tiền thuê đất Thứ ba 18/06/2024 12:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phương pháp xác định giá đất Dự án Tổ hợp Hoá dầu miền Nam

Phương pháp xác định giá đất Dự án Tổ hợp Hoá dầu miền Nam

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ý kiến của các bộ: Tài chính, Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc xác định vị trí, hệ số giá đất thực tế để tính tiền thuê đất của Dự án Tổ hợp Hoá dầu miền Nam, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao đổi, thống nhất với Nhà đầu tư Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam về phương pháp xác định giá đất (trong đó có việc xác định hệ số, khu vực, vị trí tính tiền thuê đất), chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất.
Phiên bản di động