RSS Feed for thủy điện tổng Thứ hai 03/10/2022 19:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Loại khỏi quy hoạch 338 dự án thủy điện

Loại khỏi quy hoạch 338 dự án thủy điện

Bộ Công Thương đã thống nhất với các tỉnh loại khỏi quy hoạch 338 dự án thủy điện, với tổng công suất 1.088,9 MW, gồm 2 dự án thủy điện bậc thang (118 MW) và 336 dự án thủy điện nhỏ (970,9 MW); đồng thời không tiếp tục xem xét đưa vào quy hoạch 169 vị trí tiềm năng thủy điện (362,5 MW).
Kiến nghị Chính phủ loại bỏ các dự án thủy điện nhỏ không hiệu quả

Kiến nghị Chính phủ loại bỏ các dự án thủy điện nhỏ không hiệu quả

Bộ Công Thương vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo loại bỏ thêm 260 dự án thủy điện nhỏ, với tổng công suất 434 MW và 3 vị trí tiềm năng (chủ yếu có công suất dưới 3MW) chưa có nhà đầu tư đăng ký từ khi phê duyệt quy hoạch hoặc đã nghiên cứu đầu tư nhưng hiệu quả thấp...
Phiên bản di động