RSS Feed for Thủy điện Sê San 3A Thứ hai 27/05/2024 10:09
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Sê San 3A thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí

Thủy điện Sê San 3A thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí

Tối ưu hóa các khoản chi phí là giải pháp giúp Thủy điện Sê San 3A hoàn thành kế hoạch về lợi nhuận và các chỉ tiêu sản xuất điện trong tình hình thủy văn 6 tháng đầu năm 2023 không thuận lợi, lượng nước về hồ thấp.
Thủy điện Sê San 3A: Sản lượng điện 6 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ 2021

Thủy điện Sê San 3A: Sản lượng điện 6 tháng đầu năm cao hơn cùng kỳ 2021

Hết tháng 6 năm 2022, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia đã huy động công suất phát của tổ máy H1 và H2 Nhà máy Thủy điện Sê San 3A với tổng số giờ chạy máy đạt 3.898 giờ, tương ứng với sản lượng điện thương phẩm 188,03 triệu kWh, cao hơn so với 6 tháng cùng kỳ năm 2021 là 20 triệu kWh.
Thủy điện Sê San 3A: Chủ động ứng phó mùa mưa, bão

Thủy điện Sê San 3A: Chủ động ứng phó mùa mưa, bão

Trước tình hình biến đổi khí hậu và diễn biến phức tạp của thời tiết hiện nay, để thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN, ngay từ đầu năm, Thủy điện Sê San 3A (đơn vị liên kết của EVNGENCO3) đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTT&TKCN, các phương án ứng phó khẩn cấp, phương án bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị công trình nhằm xử lý các bất thường thiết bị, đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa, bão.
Thủy điện Sê San 3A đảm bảo vận hành an toàn mùa mưa lũ

Thủy điện Sê San 3A đảm bảo vận hành an toàn mùa mưa lũ

Việc đảm bảo an toàn để thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho Hệ thống điện Quốc gia, đồng thời đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất, sinh hoạt của người dân vùng hạ du trong mùa mưa lũ là yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện. Trước tình hình dự báo và nhiệm vụ quan trọng này, Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A (đơn vị hiện đang quản lý, vận hành Nhà máy thủy điện Sê San 3A trên dòng sông Sê San) đã chủ động theo dõi dự báo diễn biến thời tiết, kiểm tra thiết bị của tổ máy, công trình hồ chứa, triển khai thực hiện ngay các biện pháp hiệu quả để đảm bảo an toàn vùng hạ du của nhà máy.
Phiên bản di động