RSS Feed for thống thủy điện Thứ năm 20/01/2022 08:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Tây Nguyên cuối mùa khô

Thủy điện Tây Nguyên cuối mùa khô

Tây Nguyên thuộc lưu vực các sông Ba, Sê San, Sê-rê-pốk và Đồng Nai, nên có tiềm năng thủy điện rất lớn. Thủy điện được xác định là nguồn năng lượng giá thành rẻ và có khả năng tái tạo. Việc phát triển thủy điện sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch đang ngày càng khan hiếm, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, tạo ra nguồn thu khá lớn cho ngân sách nhà nước.
Phiên bản di động