RSS Feed for thịnh vượng Thứ ba 29/11/2022 16:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chung tay vì tương lai phát triển bền vững

Chung tay vì tương lai phát triển bền vững

Trong tháng 6-2012, tại Rio de Janeiro (Brazil) sẽ diễn ra một trong những sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ XXI - Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20), với mục đích tạo ra cơ hội để nhân loại cùng hành động, đưa thế giới vào con đường mới phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường (Hội nghị trù bị sẽ diễn ra từ ngày 13-15/6, Đối thoại 3 ngày của các tổ chức xã hội dân sự về các vấn đề then chốt từ ngày 16-18/6 và Hội nghị Rio+20 từ ngày 20-22/6).
Phiên bản di động