RSS Feed for thiết chứa Chủ nhật 01/10/2023 15:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Từng bước loại bỏ chất PCB độc hại trong máy biến thế và tụ điện

Từng bước loại bỏ chất PCB độc hại trong máy biến thế và tụ điện

Kết quả kiểm tra sơ bộ trên toàn quốc năm 2011, ở Việt Nam còn tồn đọng hơn 9.600 tấn hợp chất PCB nằm trong 9.000 máy biến thế và tụ điện. Đây là hỗn hợp gồm 209 loại hóa chất bền vững, có độc tính cao và gây hại cho môi trường.
Phiên bản di động