RSS Feed for Thí nghiệm điện miền Trung Chủ nhật 27/11/2022 13:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thủy điện Xekaman 1: Khởi động không tải tổ máy số 1

Thủy điện Xekaman 1: Khởi động không tải tổ máy số 1

Tổ máy số 1 của Nhà máy thủy điện Xekaman 1 đã được các cán bộ, kỹ sư Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Trung (CPCETC) hoàn thành các hạng mục thí nghiệm, phối hợp với chuyên gia nhà cấp hàng cùng các đơn vị trên công trường tiến hành khởi động không tải thành công.
Phiên bản di động