RSS Feed for than thương Thứ bảy 22/06/2024 17:38
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhật ký Năng lượng: Ngành than định vị tương lai

Nhật ký Năng lượng: Ngành than định vị tương lai

Nghiên cứu và đánh giá về quá khứ đã là khó, nhưng nghiên cứu và định vị cho tương lai còn khó hơn gấp nhiều lần. Than là một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế đất nước. Nhiều nhà khoa học tâm huyết đã dành cả cuộc đời mình cho lĩnh vực này. Cho đến nay, mặc dù Quy hoạch phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 60/QĐ-TTg ngày 9 tháng 1 năm 2012, nhưng để biến bản Quy hoạch đó thành hiện thực là cả một đoạn đường dài.
Đề án điều tra tổng thể bể than đồng bằng Sông Hồng,  phải đảm bảo hài hòa với an ninh lương thực và vấn đề môi trường

Đề án điều tra tổng thể bể than đồng bằng Sông Hồng, phải đảm bảo hài hòa với an ninh lương thực và vấn đề môi trường

Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt Đề án "Điều tra, đánh giá tổng thể tài nguyên than phần đất liền, bể Sông Hồng".
Phiên bản di động