RSS Feed for Than Tây Nam Thứ hai 02/10/2023 08:48
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Tây Nam Đá Mài huy động tối đa năng lực sản xuất

Than Tây Nam Đá Mài huy động tối đa năng lực sản xuất

Mục tiêu đề ra trong năm 2014 của Công ty cổ phần Than Tây Nam Đá Mài - Vinacomin là khối lượng than nguyên khai sản xuất đạt 1,3 triệu tấn. Để khai thác được khối lượng này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khâu bóc đất đá, lộ vỉa phục vụ công tác ra than. Do vậy, cùng với nhiều giải pháp, Công ty đang tập trung huy động tối đa năng lực thiết bị để đáp ứng yêu cầu sản xuất đề ra.
Phiên bản di động