RSS Feed for tham gia điện Thứ năm 08/06/2023 21:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Cần đẩy nhanh việc tham gia thị trường của các nhà máy điện

Cần đẩy nhanh việc tham gia thị trường của các nhà máy điện

Chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình vận hành thị trường điện cạnh tranh trong năm 2013 và thiết kế tổng thể thị trường bán buôn điện cạnh tranh trong giai đoạn thí điểm 2015-2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải chỉ đạo, cần lưu ý vấn đề xây dựng các cơ chế, văn bản pháp luật liên quan, đẩy nhanh việc tham gia thị trường điện của các nhà máy.
Quy định nguyên tắc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Quy định nguyên tắc vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 03/2013/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, trong đó quy định rõ nguyên tắc vận hành thị trường này.
Chuẩn bị các điều kiện để hình thành thị trường điện bán buôn cạnh tranh

Chuẩn bị các điều kiện để hình thành thị trường điện bán buôn cạnh tranh

Ngày 21/2/2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về tình hình phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo và đại diện các bộ, cơ quan: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ; các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Sau khi nghe Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam báo cáo, ý kiến các đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau (Văn bản số: 84/TB-VPCP, ngày 27/2/2013):
Khắc phục ngay những hạn chế của thị trường phát điện cạnh tranh

Khắc phục ngay những hạn chế của thị trường phát điện cạnh tranh

Sau gần 1 tháng vận hành thị trường phát điện cạnh tranh, về cơ bản đã vận hành theo đúng các quy định, tuy nhiên, vẫn bộc lộ một số hạn chế cần phải khắc phục ngay. Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo các bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam triển khai thực hiện nhiều nội dung quan trọng tiếp theo.
29 nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7

29 nhà máy điện tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7

Cục Điều tiết Điện lực, Bộ Công Thương cho biết, 29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh từ ngày 1/7 có tổng công suất đặt khoảng 9.035 MW.
Phiên bản di động