RSS Feed for thải nông Chủ nhật 01/10/2023 03:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tổng quan thị trường biogas ở Việt Nam 2012

Tổng quan thị trường biogas ở Việt Nam 2012

Thị trường tiềm năng cho sản xuất biogas (khí sinh học) tại Việt Nam là rất lớn, nhưng cho đến nay chưa được khai thác triệt để. Trong lĩnh vực chăn nuôi, trang trại hộ gia đình đã trở nên quen thuộc hơn với khí sinh học. Trang trại quy mô vừa và lớn đã bắt đầu sử dụng khí sinh học do nhu cầu bức thiết và mong muốn sử dụng.
Sử dụng rơm rạ để sản xuất dầu sinh học

Sử dụng rơm rạ để sản xuất dầu sinh học 1

Vào những năm cuối của thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, đi đôi với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế và xã hội, nhu cầu sử dụng năng lượng càng tăng nhanh.
Phiên bản di động