RSS Feed for TEPCO cho biết Chủ nhật 29/05/2022 08:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TEPCO: "Nước nhiễm xạ của Fukushima không thoát ra ngoài"

TEPCO: "Nước nhiễm xạ của Fukushima không thoát ra ngoài"

Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) ngày 18/1 cho biết: Nước có thể chứa chất phóng xạ đang chảy vào cống ở tầng một tòa nhà chứa lò phản ứng số 3 tại Nhà máy điện Fukushima 1. Nồng độ phóng xạ ở sàn tầng một của lò phản ứng số 3 lên tới 30 (milisievert) mSv/giờ. Tuy nhiên, TEPCO khẳng định chỗ nước bị rò rỉ này không thoát ra khỏi tòa nhà.
Phiên bản di động