RSS Feed for Tập chỉ đạo Thứ sáu 24/03/2023 13:22
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Năm 2013, mục tiêu chính của Vinacomin là nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm

Năm 2013, mục tiêu chính của Vinacomin là nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch 2013 và ký hợp đồng phối hợp kinh doanh năm 2013 giữa Tập đoàn với các công ty con và giữa các đơn vị với nhau. Theo đó, năm 2013 vấn đề được Vinacomin quan tâm đặc biệt chỉ đạo là tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
Phiên bản di động